METSÄNOMISTAJAT

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 1/2022 Metsänomistajat Fuusion myötä uutta kohti s. 8 Paikalliselle metsäasiantuntijalle on tilausta s. 14 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys kannattaa s. 12 Operaatiopäällikkö Mervi Seppänen: Korjuupalvelu tuo mahdollisuuksia puukauppaan s. 16

2 PÄÄTOIMITTAJA: Petri Pajunen 040 776 6212 TOIMITUSKUNTA: Maarit Jordan-Valtonen 044 555 0482 Sanna Hakolahti 040 716 5200 SIVUNVALMISTUS: Salon Seudun Sanomat PAINO: Newprint, Raisio PAINOSMÄÄRÄ: 12 000 KPL Lehti luettavissa myös internetissä osoitteessa www.mhy.fi/etelasavo KANNEN KUVA: Matti Turtiainen Seuraava Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon lehti ilmestyy 3/2022 Jäsenlehti 1/2022 SISÄLLYSLUETTELO PEFC-sertifioitu Tähän tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista www.pefc.fi Osoite vaihtunut tai muita muutoksia? Voit ilmoittaa niistä etelasavo@mhy.fi tai 015 357 4000 3 4 6 9 10 18 21 22 25 28 32 PÄÄKIRJOITUS PUUKAUPPA Odottavat tunnelmat puumarkkinoilla JOHTAJAN PALSTA UUTISIA Petteri Käyhkö asiakkuuspäälliköksi PALVELUT 10 vinkkiä metsäverotukseen YHTEISTYÖ Metsien Suomi viestintähanke jatkuu PALVELUT Metsä lahjaksi EDUNVALVONTA Teemme vaikuttavaa työtä metsänomistajien eteen PALVELUT Huolehdi metsätiestäsi AJANKOHTAISTA Yhteistyökumppani Jasmin Kähärän kuulumisia METSÄASIANTUNTIJAMME PALVELUKSESSANNE Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet osa suomalaista metsänomistajayhteisöä ja tuet samalla maailman parasta metsien hoitoa. Yhdessä pystymme osoittamaan metsien monet merkitykset - nyt ja tulevaisuudessa. Lue lisää Mhy.fi/etelasavo Yhdessä metsänomistajat ovat vahvempia Metsässä hyvä Mhy.fi/etelasavo Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo Väätäisentie 5, 51900 Juva p. 015 357 4000 • etelasavo@mhy.fi

3 PÄÄKIRJOITUS Metsätaloudessa mahdollisuuksia ja uhkia Juha-Pekka Hannikainen | hallituksen puheenjohtaja | Mhy Etelä-Savo Uuden vuoden alkaessa ja talven ollessa valkoisimmillaan näkymät metsään näyttävät hyviltä ainakin lyhyellä tähtäimellä, sanoo Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon puheenjohtaja Juha-Pekka Hannikainen. ”Puu käy hyvin kaupaksi ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ennusteen mukaan metsäteollisuuden hyvä veto jatkuu tänäkin vuonna.” Hannikainen kannustaakin, että metsänomistajien kannattaa hyödyntää hyvä markkinatilanne ja laittaa metsät hyvään kasvukuntoon. ”Mikäli apua puukauppaan tarvitaan, löytyy sitä paikalliselta yhdistyksen toimistolta”, hän sanoo. Hyvää metsän kasvua tarvitaan paitsi metsänomistajan talouden kohentamiseksi myös ilmaston kannalta. Paineet metsätalouden roolin vahvistamiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ovat tunnetusti kovat. Viime aikojen julkisessa keskustelussa on EU:n ns. kestävän rahoituksen taksonomiaa käsitelty sen verran, että termi on tullut tutuksi varmasti lähes kaikille metsänomistajille. Taksonomian sisältö sen sijaan on jäänyt monille vieraammiksi, kun puolesta ja vastaan -mielipiteitä on uutisoitu valtakunnan eri medioissa. Kestävän rahoituksen taksonomia koskettaa metsänomistajia välillisesti puuta ostavan teollisuuden kautta. Taksonomian ilmastokriteerejä metsätilojen tasolla säätelevä ns. delegoitu säädös hyväksyttiin joulukuussa, ja Hannikainen suhtautuu sen toimenpideluonnokseen erittäin kriittisesti. ”Byrokratia lisääntyy, mutta ilmastohyödyt jäävät vähäisiksi”, hän summaa. ”Yli 13 hehtaarin tiloille tulisi pakolliseksi metsäsuunnitelma sekä ilmastohyötyanalyysi. Viidennes metsäpintaalasta pitäisi jättää talouskäytön ulkopuolelle. Vain 10 prosenttia hakkuualasta saisi muokata ennen istutusta ja lahopuuta pitäisi olla vähintään 20 kuutiota hehtaarilla”, Hannikainen luettelee esimerkkejä ja sanoo, että ilmeisesti politiikka on ohittanut metsätalouden realismin. ”Metsätalouden asiantuntijat on valmistelussa sivuutettu”, Hannikainen harmittelee. Metsänomistajat ovat vuosien saatossa tehneet jo paljon metsätalouden kestävyyden parantamiseksi ja metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. ”On jättöpuita, on suojavyöhykkeitä. Nämä toimet on tehty itse asiassa korvauksetta metsälain ja metsäsertifioinnin perusteella”, Hannikainen sanoo. ”Jatkossa ehkä ylimääräisistä hiilensidonta- ja luonnonhoitotoimista voi saada korvausta MTK:n kehittämän ja piakkoin lanseerattavan luontoarvot.fi -markkinapaikan kautta.” Viime aikojen keskustelun perusteella onkin selvää, että metsänomistajat tarvitsevat toimivan edunvalvontaketjun. ”Tässä tulemmekin juuri metsänhoitoyhdistyksen ja MTK:n rooliin. Tähän tarpeeseen olemme Etelä-Savossakin vastanneet yhdistysrakennetta ja toimintaa kehittämällä”, Hannikainen muistuttaa. MTK:n Metsävaltuuskunta on asettanut tavoitteen, että Suomessa olisi kymmenkunta suunnilleen samankokoista maakunnallista metsänhoitoyhdistystä. Itä-Suomessa fuusiovauhti on ollut varsin hyvä ja viimeisin Etelä-Savon yhdistysfuusio oli Hannikaisenkin luottamushenkilöuralla jo viides. Fuusiot ovat tuoneet selvästi hyvää metsänomistajille ja nytkin puheenjohtaja odottaa toiminnan tehostuvan entisestään. ”Tuntuu siltä, että tämä fuusio kävi kaikkein kivuttomimmin. Mitään laajentumisintoa sinänsä ei ole ollut, mutta toiminnan kehittyminen ja tehostuminen on antanut hyviä kokemuksia”, Hannikainen pohtii. ”Uskon, että Pieksämäen ja Kangasniemen metsänomistajat saavat tästä paljon hyötyä. Sieltä aloite fuusioon alun perin tulikin.”

4 Timo Leskinen | kenttäjohtaja | MTK metsänomistajat Odottavat tunnelmat puumarkkinoilla PUUKAUPPA Viime vuonna puukauppa käynnistyi varsin verkkaisesti. Keväälle tultaessa markkinoiden kova sahatavaran kysyntä oli jo käynnistänyt ennennäkemätön vientihintojen nousun. Myös massa- ja paperiteollisuuden vientimarkkinat kehittyivät myönteisesti. Metsäteollisuus tahkosikin pitkin vuotta ennätyksellisiä kvartaalituloksia. Puun hintakehitys vaisua vientihintoihin verrattuna Puun kysyntä vahvistui nopeasti ja tarjonta reagoi yllättävänkin voimakkaasti kysyntään. Kesäkuussa kirjattiin Etelä-Savossa historiallinen yli 400 000 m3:n myyntiviikko. Kesälomien alkaessa ostajien raaka-ainevarannot olivat jo poikkeuksellisen suuret. Sahatavaran hintataso vahvistui puolivälissä vuotta yli kaksinkertaiseksi, mutta tukkipuun hintakehityksen suunta oli jo elokuussa kääntynyt laskuun. Käytännössä ostajien erittäin vahva varantotilanne heijastui koko syyskauden puumarkkinaan vaikuttaen hintatasoa laskevasti. Metsäteollisuuden puunkäyttö on ollut koko syksyn ajan suurempaa kuin kauppamäärät. Heikentynyt puun hintataso on jarruttanut viime kuukausien tarjontaa. Jossain vaiheessa tilanteen odotetaan tasapainottuvan puuvarantojen supistuessa. Sahatavaran hintataso edelleen vahva Viime vuoden lopulla sahatavaran vientihinnat olivat useimmilla markkina-alueilla loivassa laskusuunnassa. Poikkeuksena oli Pohjois-Amerikan markkinat, missä hinnat ensin yli kolminkertaistuivat, sitten puolittuivat ja nyt ovat jälleen rajussa noususuunnassa. Vaikutukset Suomeen ovat välillisiä. Ratkaisevaa on mihin tasoon sahatavaran hinnat asettuvat Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Sahatavaran hintataso on edelleen vahva. Kiintoisaa on, mikä on pian alkavan uuden sesongin vaikutus hinnankehityssuuntaan. Sahatavaran hyvässä kyVuonna 2021 Metsäteollisuus ry:n jäsenten ostomäärä Etelä-Savon yksityismetsistä oli yhteensä 4,8 milj. m3. Edellisvuodesta puukauppamäärä kasvoi 20 %. Myös puun hintataso vahvistui, mutta selvästi hitaammin kuin vientituotteiden hinnat. Vuodesta 2022 odotetaan hyvää puukauppavuotta. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 0 100 000 200 000 300 000 400 000 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2021 1/2022 0 20 40 60 80 Valitse kaaviossa näytettävä tukkipuutavaralajit All Valitse kaaviossa näytettävä hinta-alue Kymi-Savo Valitse hakkuutapa Pystyhakkuut yhteensä 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2021 1/2022 0 10 20 30 Valitse kaaviossa näytettävä kuitupuutavaralajit All Lähde: Metsäteollisuus ry. Lähde: Metsäteollisuus ry. Valitse taulukossa näytettävä hinta-alue Kymi-Savo Valitse myyntimääräkaaviossa näytettävä Metsäkeskusalue Etelä-Savo Lähde: Metsäteollisuus ry. Valitse näytettävä vuosi / vuodet Multiple values Koivutukki Kuusitukki Mäntytukki Tukin kantohinnat, €/m³, Kymi-Savo, hakkuutapa: Pystyhakkuut yhteensä Myyntimäärät viikoittain Etelä-Savo, m³ Vuosi 2020 2021 Kuitupuun kantohinnat, €/m³, Kymi-Savo, hakkuutapa: Pystyhakkuut yhteensä Koivukuitupuu Kuusikuitupuu Mäntykuitupuu 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 0 100 000 200 000 300 000 400 000 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2021 1/2022 0 20 40 60 80 Valitse kaaviossa näytettävä tukkipuutavaralajit All Valitse kaaviossa näytettävä hinta-alue Kymi-Savo Valitse hakkuutapa Pystyhakkuut yhteensä 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2021 1/2022 0 10 20 30 Valitse kaaviossa näytettävä kuitupuutavaralajit All Kantohinnat Kymi-Savo, viikko 50/2021 Lähde: Metsäteollisuus ry. Lähde: Metsäteollisuus ry. Valitse taulukossa näytettävä hinta-alue Kymi-Savo Valitse myyntimääräkaaviossa näytettävä Metsäkeskusalue Etelä-Savo Lähde: Metsäteollisuus ry. Valitse näytettävä vuosi / vuodet Multiple values Koivutukki Kuusitukki Mäntytukki Tukin kantohinnat, €/ ³, Ky i-Savo, hakkuutapa: Pystyhakkuut yhteensä yynti äärät viikoittain Etelä-Savo, ³ Vuosi 2020 2021 Kuitupuun kantohinnat, €/ ³, Ky i-Savo, hakkuutapa: Pystyhakkuut yhteensä Koivukuitupuu Kuusikuitupuu Mäntykuitupuu 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 100 000 200 000 300 000 400 000 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2021 1/2022 0 20 40 60 80 Valitse kaaviossa näytettävä tukkipuutavaralajit All Valitse kaaviossa näytettävä hinta-alue Kymi-Savo Valitse hakkuutapa Pystyhak u t yhteensä 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2021 1/2022 0 10 20 30 Valitse kaaviossa näytettävä kuitupuutavaralajit All Kantohinnat Kymi-Savo, viikko 50/2021 Lähde: Metsäteollisuus ry. Lähde: Metsäteollisuus ry. Valitse taulukossa näytettävä hinta-alue Kymi-S vo Valitse myyntimääräkaaviossa näytettävä Metsäkeskusalue Etelä-Savo Lähde: Metsäteollisuus ry. Valitse näytettävä vuosi / vuodet Mul iple values Koivutukki Kuusitukki Mäntytukki Tukin kantohinnat, €/m³, Kymi-Savo, hakkuutapa: Pystyhakkuut yhteensä Myyntimäärät viikoittain Etelä-Savo, m³ Vuosi 2020 2021 Kuitupuun kantohinnat, €/m³, Kymi-Savo, hakkuutapa: Pystyhakkuut yhteensä Koivukuitupuu Kuusikuitupuu Mäntykuitupuu

5 PUUKAUPPA Luota kokemukseen MHY:N OMA KORJUUPALVELU Ota yhteyttä ja tilaa! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo p. 015 357 4000 / etelasavo@mhy.fi www.mhy.fi/etelasavo www.facebook.com/metsanhoitoyhdistysetelasavo PUUNKORJUUPALVELUMME VAHVUUKSIA OVAT: – Metsänomistajan omien tavoitteiden huomioiminen – Paikal l iset ammattitaitoiset yrittäjät – Tukkipuun tarkka talteenotto – Toteutamme eri-ikäisrakenteisen metsän el i jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuut – Toimitamme metsänomistajal le selvityksen puunkorjuun myyntituloista ja kustannuksista. Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelun kohteilta toimitetaan puuta useille eri ostajille, näin tulonsaantimahdollisuudet paranevat. Puunkorjuupalvelua käyttämällä saat hyödynnettyä metsä- vähennyksen parhaalla mahdollisella tavalla. 1/201 1/201 1/201 1/201 1/201 1/201 1/201 1/201 1/201 1/202 1/202 1/202 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2021 1/2022 0 10 20 30 Valitse kaaviossa näytettävä kuitupuutavaralajit All Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Ensiharvennus Harvennushakkuu Pystyhakkuut yhteensä Uudistushakkuu 19,9 17,5 17,0 13,6 22,2 20,4 18,5 14,1 21,0 18,7 18,2 14,0 50,1 48,0 40,0 67,1 65,9 57,4 39,8 65,2 63,3 56,9 41,0 Kantohinnat Kymi-Savo, viikko 50/2021 Lähde: Metsäteollisuus ry. Valitse taulukossa näytettävä hinta-alue Kymi-Savo Lähde: Metsäteollisuus ry. Lähde: Metsäteollisuus ry. Kuitupuun kantohinnat, €/m³, Kymi-Savo, hakkuutapa: Pystyhakkuut yhteensä Koivukuitupuu Kuusikuitupuu Mäntykuitupuu syntänäkymässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. On täysin mahdollista, että yvälle sahatavarasu danteelle on luvassa jatkoa myös tänä vuonna. Alkuvuoden näkymiä varjostaa erityisesti työmarkkinoiden epävakaus. Toivottavasti hyvää markkinanäkymää ei pilata sisäisillä kiistoilla ja lakkoilulla. Perinteisesti alkuvuoden puukauppa käynnistyy verkkaisena ja keskittyy yhtiöiden sopimusasiakkaisiin. Kilpailu puumarkkinoilla on tällöin selvästi vaisumpaa. Kevään lähestyminen avaa kelirikko- ja kesäkohteiden kysynnän ja kilpaillun puun osuus markkinoilla kasvaa selkeästi. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennusti syksyllä, että tänä vuonna puunhinta vahvistu 1-4 % viime vuoteen verrattuna. Teollisuuden puunhankintatarpeet on ennakoitu lähes yhtä suuriksi kuin viime vuonna. Myös Venäjän päättämä pyöreänhavupuun vientikielto vuoden vaihteesta alkaen lisää kotimaisen puun kysyntää osaltaan. Kilpailuttamisella kannattavuutta Puukaupan suunnittelu kannattaa aina aloittaa yhdessä oman metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Ammattilaisen asiantuntemuksen merkitystä myyjän tukena ei voi liikaa korostaa. Toinen merkittävä seikka on kilpailuttamisen periaate. Ainoastaan leimikoiden kilpailuttamisen kautta voidaan vaikuttaa puun hintatasoon. Huolellisesti ennakkoon suunniteltu leimikko on perusta kilpailuttamiselle.

6 Vuodesta 2022 ennakoidaan puukaupallisesti vilkasta ja edunvalvonnallisesti kiireistä Petri Pajunen | johtaja | Mhy Etelä-Savo JOHTAJAN PALSTA Toivotan fuusion myötä lämpimästi tervetulleeksi Kangasniemen ja Pieksämäen alueella metsää omistavat jäsenemme Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savoon. Tarjoamme jatkossakin asiantuntija- ja työpalveluja kaikissa metsään tai metsänomistamiseen liittyvissä asioissa paikallisesti oman tutun metsäasiantuntijasi kautta. Palvelut ovat saatavissa toimialueen 19 palvelutoimistoltamme. Kaikille toimihenkilöille on suorat puhelinnumerot, jotka löytyvät lehdestä. Sähköisenä asiointikanavana toimii OmaMetsä-verkkopalvelu. Metsävuosi 2022 näyttää hyvältä puukauppaennusteiden valossa. Tarjoamme jäsenmaksuun sisältyvänä palveluna puunmyyntisuunnitelman maksutta. Saat sen yhteydessä markkinahintalaskelman leimikostasi. Puunmyyntisuunnitelma kannattaa laatia hyvissä ajoin valmiiksi eikä ole sidottu puukaupan ajankohtaan. Metsäasiantuntijamme ovat puukaupan ammattilaisia, sillä yksi metsäasiantuntija tekee puukauppaa toimeksiannolla keskimäärin 35 000 m3 vuodessa. Saat metsäasiantuntijaltasi myös kokonaisvaltaisen toimenpide-esityksen metsätilasi ajankohtaisista hakkuista ja metsänhoitotöistä. Nykyinen Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera) on voimassa vajaat kaksi vuotta, 31.12.2023 saakka. Sen jälkeen pienpuun korjuutuki 200 €/ha poistuu. Lisäksi jatkossa nuoren metsän hoidon tuen piiristä jäävät pois yli 12 metrin pituiset metsiköt. Nuoren metsän hoidon tuki on 230 €/ha. Yhteensä tukea on saatavissa jopa 430 €/ha. Nyt kannattaa sopia oman metsäasiantuntijan kanssa nuoren metsän hoitokohteiden kunnostamisesta, jotta työt ehditään toteuttaa nykyisen lain aikarajoissa. Taimikon varhaishoitoon on saatavissa tukea 160 €/ ha, kun keskipituus ylittää 0,7 metriä. Metsäasiantuntijasi laatii rahoituksiin liittyvät hakemukset ja ilmoitukset puolestasi maksutta mhy:n toteuttamissa hankkeissa. Ilmassa leijuu tummia pilviä EU:n taksonomiaan liittyen. Suomalaisille yrityksille ja metsäomistajille taksonomia tarkoittaa lisääntyvää hallinnollista taakkaa ilman perusteltavissa olevia hyötyjä ilmastolle. Valmistelujen jatkuessa on vaikutettava aktiivisesti niin, ettei heikennetä suomalaisen metsäsektorin toimintaedellytyksiä. Kestävän rahoituksen taksonomian valmistelu jatkuu metsäsektorille mahdottomien ympäristökriteerien valmistelulla. Pohjaluonnoksissa luonnon monimuotoisuustavoitteet vesittäisivät metsäsektorin mahdollisuudet ilmastonmuutoksen torjuntaan. Päätösvallan metsiimme tulee säilyä Suomella ja metsänomistajilla. Ilmastokeskustelu on ollut kovin mustavalkoista ja repivää. Voimakkaasti hiilensidontaan painottuneissa keskustelussa metsätalouden rooli hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistajana, työllistäjänä ja fossiilisten raaka-aineiden korvaajana on jäänyt vähälle huomiolle. Metsäteollisuuden viennin arvo on lähes 20 % koko Suomen tavaraviennistä ja puukauppatuloja metsänomistajat saavat noin 2 miljardia euroa vuosittain. Suomella on edelleen vahva puujalka. Hakkuita ja metsäluonnon monimuotoisuutta arvostellaan vahvasti tietyissä medioissa ja järjestöissä. Metsänomistajat ovat tehneet paljon talousmetsien metsäluonnon monimuotoisuuden hyväksi, jotka kaikki eivät näy yhdessäkään tilastossa. Vuonna 2023 voimaan tulevien uusien PEFCkriteerien myötä monimuotoisuuden hyväksi tehdään edelleen entistä enemmän. Tapion laskelman mukaan pelkästään säästöpuuryhmiin ja suojakaistoille jäävän puuston arvo on vuodessa noin 20 miljoonaa euroa. Kyseessä on metsänomistajien vapaaehtoinen lisäpanostus metsäympäristön turvaamiseen. Kaikissa suojeluun liittyvissä asioissa vapaaehtoisuus on avainsana. Hyödyntäkää kattavat palvelumme. Jos et tiedä omaa metsäasiantuntijaasi, soita palvelunumeroomme 015 357 4000. Hyvää talven jatkoa!

7 AJANKOHTAISTA Jäsenlaskut saapuvat pian! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlaskut lähetetään postitse jäsenille 11.2. alkaen. Mikäli olet sekä metsänhoitoyhdistyksen että MTK:n tuottajayhdistyksen jäsen, laskut saapuvat 18.3. alkaen. Jäsenlaskun saa nyt myös sähköisenä. Käy tammikuun aikana tilaamassa jäsenlaskusi sähköisessä muodossa, ohjeet sivulla 12. Tilaamalla jäsenlaskusi sähköisenä varmistat, että lasku löytää perille ja kaikki jäsenedut säilyvät käytössäsi ilman katkoksia. Tilaa kevään metsuripalvelut hyvissä ajoin! Onko keväällä taimien istuttaminen ajankohtaista tai tarvetta taimikon varhaishoidolle? Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä istutuksia ja hoitotöitä omatoimisesti, voit tilata työt omalta metsäasiantuntijaltasi. Ammattitaitoiset työntekijämme tekevät metsänhoitotyöt puolestasi sovitun suunnitelman mukaisesti. Tilaa metsuripalvelut omalta metsäasiantuntijaltasi! OmaMetsä -palvelussa haasteita? Jäsenenä voit valita itsellesi mieluisimman tavan. OmaMetsä-verkkopalvelu on auki 24 h. Asioi ja tilaa palvelu sinulle sopivana ajankohta. OmaMetsä.fi Tutustu ja pyydä tarjous osoitteessa Mhy.fi/etelasavo Lähetä sähköpostia. Osoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@mhy.fi Soita omalle metsäasiantuntijallesi. Löydät yhteystiedot osoitteesta Mhy.fi/etelasavo Asioi miten haluat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo Väätäisentie 5, 51900 Juva p. 015 357 4000 • etelasavo@mhy.fi Mhy.fi/etelasavo Metsässä hyvä OmaMetsässä voit tarkastella oman metsäsi tietoja, pyytää tarjousta metsäpalveluista ja asioida oman metsäasiantuntijasi kanssa. Kirjaudu osoitteessa OmaMetsa.fi Mikäli palvelun käyttämisessä tulee haasteita vastaan, ota yhteyttä metsäasiantuntijaamme Susannaan. Hänet tavoitat: susanna.kantanen@mhy.fi tai 040 726 4007.

8 UUTISIA Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa eletään vuoden 2022 alkaessa uutta aikaa, kun fuusio KangasniemiPieksämäen metsänhoitoyhdistyksen kanssa astui voimaan. Laajentunut yhdistys on nyt lähes koko Etelä-Savon laajuinen, sillä maakunnan kunnista ainoastaan Mäntyharju ja osa Mikkelistä (Ristiinan ja Suomenniemen alueet) eivät kuulu siihen. Vastavuoroisesti Keski-Suomen puolelta Joutsan alue on mukana Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksessä. Etelä-Savossa metsänhoitoyhdistysfuusioista on takavuosilta jo runsaasti kokemusta. Fuusiot ovat edenneet hyvässä hengessä ja ripeästi, kun lupaukset palvelujen parantumisesta on pystytty toteamaan jäsenkunnan keskuudessa, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen sanoo. ”Metsänhoitoyhdistys palvelee metsänomistajia maakunnan laajuisesti ja myös paikallisesti kattavan palvelutoimistoverkon kautta. Meillä on 19 palvelutoimistoa, joten olemme vahvasti lähellä ja läsnä kylillä. Toimistojen lukumäärä on itse asiassa sama kuin itsenäisten metsänhoitoyhdistysten lukumäärä on ollut aikanaan.” Pajunen sanoo, että viimeisimpien fuusioneuvottelujen aikana nousi keskusteluissa esiin palveluverkoston ja palvelutoimistojen kohtalo, mutta yhtään toimistoa ei tälläkään kertaa lakkauteta. Samoin on toimittu aiemmissakin fuusioissa. ”Uudella alueella eli Pieksämäen ja Kangasniemen alueella on neljä toimistoa ja vanhalla Etelä-Savon alueella on 15 toimistoa. Myös entiset toimihenkilöt, joita on yhteensä 84, jatkavat tehtävissään”, Pajunen toteaa. Toimenkuviin tuli osalle muutoksia. Henkilökohtainen palvelu ja digitaalisuus käsi kädessä Pajunen näkeekin metsänhoitoyhdistyksen toiminnan peruskivenä metsänomistajien lähellä toimimisen. Jokaisella metsänomistajalla on nimetty oma metsäasiantuntijansa, eikä kattava toimistoverkosto millään lailla sulje pois nykyaikaisia sähköisiä yhteydenpitotapoja ja -välineitä. Pajusen mukaan uusi, viime vuonna lanseerattu OmaMetsä-verkkopalvelu on selvästi löytänyt paikkansa, ja sen toiminta laajenee koko ajan. Vaikka toimihenkilöt vastaavat puhelimeenkin, on OmaMetsän asiantuntijakanavan kautta jäsenen oma palveluneuvoja helposti tavoitettavissa. Päällikkötasolla sen sijaan muutoksia on luvassa, kun jatkossa alueella toimii kaksi asiakkuuspäällikköä, jotka vastaavat metsäasiantuntijoiden joukosta. Operaatiopäällikkö puolestaan vastaa korjuupalvelun ja muiden metsäpalvelutoimintojen organisoinnista ja hallinnoinnista sekä yrittäjäresursseista. Metsäasiantuntijoille jää jatkossa siis enemmän aikaa metsänomistajien palvelemiseen. Pieksämäen ja Kangasniemen metsänomistajille tulee fuusion myötä tarjolle uusia palveluja. Metsänomistajakunnan ikärakenne ja metsänomistuksen rakenne liittyvällä alueella on hyvin samanlainen kuin Etelä-Savossakin, joten palvelut natsaavat varmasti hyvin tarpeeseen. ”Etelä-Savossa meillä on ollut perinteisesti vahva osaaminen korjuupalvelussa sekä tie- ja oja-asioissa. Korjuupalveluun kuuluu myös energianpuun korjuu ja -kauppa. Nyt näitä palveluja laajennetaan myös Fuusion myötä uutta kohti Matti Turtiainen | toimittaja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on jälleen entistä vahvempi, kun fuusio Pieksämäki-Kangasniemenmetsänhoitoyhdistyksen kanssa toteutui vuoden alussa. Metsänomistajille vahvistuminen näkyy selvimmin entistä parempina palveluina. Kuva: Mhy Etelä-Savo

9 UUTISIA Pieksämäen ja Kangasniemen metsänomistajille”, Pajunen sanoo. ”Puukaupan toimeksiantopalvelut ja puukauppojen kilpailuttaminen ovat jatkossakin ydinpalveluitamme. Metsätilojen omistusjärjestelyihin löytyy myös kattavat palvelut.” Vaikuttava valtakunnan tasollakin Fuusion myötä Petri Pajunen uskaltaa jo todeta Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon olevan maan suurin metsänhoitoyhdistys. Jäsenten, toimihenkilöiden ja toiminnan määrällä mitattuna Etelä-Savossa ollaan yhdistysten kärjessä, ja puun myyntimäärät vastaavat liki kymmentä prosenttia koko maan yksityismetsien myyntimääristä. ”Tälle vuodelle arvioidaan alueemme yksityismetsistä myytävän noin 4,2 miljoonaa kuutiota. Etelä-Savossa on perinteisesti osattu hyödyntää hyväkasvuisia metsiä.” Jatkossa yhdistyksen omissa käsissä aiotaan pitää myös erilaisten luonnonhoitohankkeiden suunnittelu. Toimihenkilöiden osaamista aiotaan Pajusen mukaan lisätä, ja jatkossa oja- ja tiehankkeiden yhteydessä pystytään myös eteen tulevat luonnonhoitohankkeet valmistelemaan nykyistä paremmin. Yksi osa metsänhoitoyhdistyksen toimintaa on myös edunvalvonta. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa on hyvät vaikuttamismahdollisuudet MTK:n keskeisiin luottamushenkilöihin ja sen myötä koko maan metsäpolitiikkaan. ”Meitä kuunnellaan ja pystymme vaikuttamaan näissä asioissa”, Pajunen vakuuttaa. Hallinnossa muutoksia Fuusion myötä yhdistyksen hallintoa mukautettiin asioiden joustavan käsittelyn takaamiseksi. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon hallituksessa on kolmen seuraavan vuoden ajan yhdeksän jäsentä, joista kaksi on Pieksämäki-Kangasniemi-alueelta. Myös valtuuston kokoa rukattiin ja lopun vaalikauden ajan valtuustossa on 53 jäsentä, joista 12 uudelta alueelta. Seuraavien, v. 2025 järjestettävien vaalien jälkeen valtuusto tulee olemaan 45-jäseninen ja hallitukseen valitaan 7 jäsentä. Pajunen painottaa myös viestinnän tehostuvan jäsenkuntaan päin. ”Tänä vuonnakin teemme 4 jäsenlehteä, ja lisäksi viestiä välitetään sosiaalisen median kanavien kautta jäsenistölle”, Pajunen toteaa. Metsänomistajatilaisuuksia järjestetään eri paikkakunnilla heti, kun koronatilanne sen sallii. Jo alkuvuodelle suunniteltuja tilaisuuksia jouduttiin siirtämään keväämmälle tilanteen vuoksi. Petteri Käyhkö Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon asiakkuuspäälliköksi Käyhkö siirtyy asiakkuuspäälliköksi metsäasiantuntijan tehtävistä Mhy Etelä-Savon Juvan toimistolta, jossa hän on toiminut vuodesta 2018 alkaen. Sitä ennen hän työskenteli yhdistyksessä metsurina viisi vuotta. Ennen metsäalalle ja yhdistykseen siirtymistä työkokemusta on kertynyt kymmenen vuotta päihdetyönohjaajan ja myyntineuvottelijan tehtävistä. Käyhköllä on monipuolinen työkokemus, joka antaa hyvät valmiudet tulevaan asiakkuuspäällikön työhön. Käyhkö kouluttautui metsäasiantuntijan työn ohessa työnohjaajaksi Helsingin Yliopistossa, josta arvioidaan olevan hyötyä tulevassa tehtävässä. Käyhkö aloittaa tehtävässään täysipainoisesti helmikuun alussa. Hän toimii Enonkosken, Savonlinnan, Sulkavan, Rantasalmen, Juvan ja Pieksämäen alueen metsäasiantuntijoiden ja metsäsuunnittelijoiden esimiehenä. Keskeisiä vastuualueita ovat asiakkuuksien, asiakaskokemuksen ja myynnin johtaminen. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon itäisen alueen asiakkuuspäälliköksi on valittumetsätalousinsinööri (AMK) Petteri Käyhkö (39) Savonlinnasta.

10 PALVELUT Tositteet talteen Talleta kaikki vuoden aikana kertyvät kuitit samaan paikkaan aikajärjestyksessä. Tallennustapoja on monia. Valitse itsellesi mieluisin, olipa se sitten sähköinen tallennus tai mapitus. Tulot kirjataan sille kalenterivuodelle, jona ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu. Muista, että tositteita on velvollisuus säilyttää kuusi vuotta. Täytä ajopäiväkirja heti Kävitkö heinäämässä taimikkoa tai metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan kanssa suunnittelemassa puun myyntiä? Kirjaa metsätalouden matkat heti muistiin, kun yksityiskohdat ovat vielä kirkkaana mielessä. Merkitse ylös päivämäärä, reitti, kilometrit, matkan tarkoitus sekä mahdolliset päivärahat. Muista, että omaan metsään tehdyt matkat eivät oikeuta päivärahaan. Tasaa vuosittaisia tuloja menovarauksella Voit tehdä metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta menovarauksen. Varauksen tarkoitus on kattaa menoja, jotka aiheutuvat seuraavina vuosina metsätalouden pääomatulojen hankinnasta. Varauksen määrä on enintään 15% verovuoden pääomatulosta, josta on ensin vähennetty mahdollisesti käytetty metsävähennys. Tehty varaus on tuloutettava Etelä-Suomessa seuraavan neljän verovuoden aikana. Käyttämättä oleva varaus on ilmoitettava metsäveroilmoituksella vuosittain. Metsävähennys – tee suunnitellusti Vuonna 1993 tai sen jälkeen ostetut metsät kuuluvat metsävähennyksen piiriin. Metsävähennyspohja on 60 % metsän hankintamenosta. Kun tilalta saadaan tuloja, voidaan niistä tehdä verovähennys, joka on enintään 60 % veronalaisesta pääomatulosta. Lue lisää www.vero.fi. Muista maksaa arvonlisäverot Kun metsävero- ja arvonlisäveroilmoitukset on jätetty verohallintoon, muista vielä maksaa mahdolliset arvonlisäverot eräpäivään mennessä. Vuosimenettelyssä tuo eräpäivä on 28.2.2022. Hoida valtuutusasiat kuntoon Suomi.fi -valtuuksin metsäveroasioiden hoito onnistuu mm. verotusyhtymien sekä kuolinpesien osalta. Katso ohjeet valtuuttamiseen www.suomi.fi/valtuudet. Hyödynnä jäsenetunasi metsäveroilmoitusluentoja Monet metsänhoitoyhdistykset järjestävät toimialueellaan jäsenilleen maksuttomia luentoja metsäverotuksesta tammi-helmikuussa. Sähköisiin metsäverowebinaareihin voi osallistua turvallisesti myös näin koronaaikaan! Luota ammattilaisen apuun Jos et ehdi perehtymään metsäverotuksen kiemuroihin tai jonkin asia mietityttää, ota yhteyttä. Meiltä löytyvät ammattilaiset, jotka voivat tehdä ilmoituksen puolestasi. Yhteystiedot löydät www.mhy.fi/etela-savo/yhteystiedot Juo palkintokahvit Nyt on velvollisuudet hoidettu, täytit sitten veroilmoituksen itse tai käyttäen metsänhoitoyhdistyksen ammattilaista. Aika nauttia pullakahvit! Aika ottaa kuitit esiin – 10 VINKKIÄ METSÄVEROTUKSEEN 1 6 7 8 9 10 2 3 4 5Palauta veroilmoitukset ajoissa verohallintoon Oikean palautusajankohdan näet postitettavan metsäveroilmoituksen etusivulta tai OmaVerosta. Jos harjoitat vain metsätaloutta veroilmoituksen (2C) on oltava verottajalla 28.2.2022. Jos harjoitat myös maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa, anna veroilmoitukset metsätaloudesta, maataloudesta ja elinkeinotoiminnasta viimeistään 1.4.2022. Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen (alv) on annettava vuosimenettelyssä olevien metsänomistajien osalta 28.2.2022 mennessä. Tyhjää 2C- tai ALV-lomaketta (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista, 4001) ei tarvitse palauttaa, jos vuoden aikana ei ole ollut lainkaan metsätalouden tuloja tai menoja, eikä ole metsävähennyksen tai menovarausten seurantatietoja ilmoitettavana.

11 PALVELUT Metsänomistaja, oletko jo ottanut käyttöösi OmaMetsän? 1. Mene osoitteeseen www.omametsa.fi 2. Luo tunnukset palveluun 3. Rekisteröidy sähköpostilla ja luo salasana 4. Saat vahvistuslinkin sähköpostiin. Linkkiä klikkaamalla vahvistat sähköpostiosoitteesi 5. Lue ja hyväksy palvelun käyttöehdot 6. Ensimmäisellä kerralla tehdään vahva tunnistautuminen Metsässä hyvä Mhy.fi/etelasavo Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo Väätäisentie 5, 51900 Juva • 015 357 4000 • etelasavo@mhy.fi Apua metsäveroilmoituksen laadintaan Metsäasiantuntijamme tekevät metsäveroilmoituksen puolestasi ja antavat samalla neuvoja metsäverotukseen liittyen. Sinä voit keskittyä siihen, mitä metsäsi sinulle mahdollistaa. Kysy palvelusta lisää omalta metsäasiantuntijaltasi tai toimistomme numerosta p. 015 357 4000. Pääkaupunkiseudulla asuva jäsenemme! Tiesitkö, että palvelemme sinua metsäasioissa myös Helsingin keskustassa Simonkadulla? Varaa aika metsäasiantuntijallemme. Yhteystiedot: p. 040 720 3160 / 040 580 3981 palvelutoimisto@mhy.fi www.mhy.fi/palvelutoimisto

12 JÄSENYYS Metsänhoitoyhdistykset ja MTK ottivat viime vuonna käyttöönsä yhteisen Oiva-jäsenpalveluportaalin. Uudistus toi mukanaan monia jäsenten elämää helpottavia uudistuksia. Oivasta löytyy mm. jäsenkortti sähköisessä muodossa, linkki jäsenetuihin ja omat jäsenlaskut vaikka veroilmoitusta varten. Muista päivittää yhteystietosi Oivan myötä jäsenet ovat päässeet katsomaan ja muuttamaan tietojaan itse jäsenportaalissa. Tämä edellyttää, että metsänhoitoyhdistyksen ja Oiva-jäsenportaalin asiakasrekisterissä on jäsenen sähköpostiosoite. Sähköpostiin lähetetään myös tiedotteita mm. uusista jäseneduista. Nyt on hyvä tarkastaa, että omat osoite- ja tilatiedot ovat rekisterissä oikein. Muun muassa jäsenlasku määräytyy Oivassa olevien omistajatietojen ja hehtaarien mukaan. Osoitetiedot eivät päivity automaattisesti maistraatista jäsenrekisteriin. Muuttuneet yhteystiedot voit ilmoittaa myös puhelimitse 015 357 4000 tai sähköpostilla etelasavo@mhy.fi Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu tulee helmikuussa Metsänhoitoyhdistysten jäsenlaskut kolahtelevat postiluukuista 11.2. alkaen. Sekä metsänhoitoyhdistykseen että MTK:n tuottajayhdistykseen kuuluvat jäsenet voivat odottaa laskua saapuvaksi 18.3. alkaen. Laskun eräpäivä on kolmen viikon kuluttua laskutuspäivästä. Järjestöuudistuksen myötä jäsenmaksut muuttuivat laskutettavaksi yhdellä laskulla riippumatta siitä, kuinka monessa yhdistyksessä on jäsenenä. Useampaan kuin yhteen metsänhoitoyhdistykseen kuuluvat jäsenet saavat yhden laskun ja jäsenkortin aiemman yhdistyskohtaisen laskun ja kortin sijaan. Metsänhoitoyhdistyksen aiemmin MTK:lle tilittämä edunvalvontamaksu on nyt eritelty jäsenlaskulle ja useampaan metsänhoitoyhdistykseen kuuluvat jäsenet maksavat edunvalvontamaksun vain yhteen kertaan. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys kannattaa Jokaisella metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on oma metsäasiantuntija, joka tuntee oman alueensa metsät parhaiten ja neuvoo kaikissa metsäasioissa. Puukaupassa apuna ovat paikalliset hintatiedot ja oman metsäasiantuntijan asiantuntemus tarjousten vertailussa ja puukaupan teossa. OmaMetsä-verkkopalvelu on jäsenten apuna metsäomaisuuden hallinnoinnissa. Palvelussa voi tarkastella oman metsän tietoja ja asioida oman metsäasiantuntijan kanssa. Palveluun kirjaudutaan osoitteessa Omametsä.fi. Oiva -jäsenpalveluportaalista löydät sähköisen jäsenkortin, jäsenedut ja jäsenmaksulaskusi Sähköinen lasku löytää aina perille Käy tammikuun aikana tilaamassa jäsenlaskusi sähköisessä muodossa. Toimimalla näin varmistat, että lasku löytää perille ja kaikki jäsenedut säilyvät käytössäsi ilman katkoksia. Myös tila- ja osoitetietojen oikeellisuus kannattaa varmistaa Oiva-jäsenreksiterissä mtk.fi. Löydät alta ohjeet eri laskutustapojen tilaamiseen E-lasku Saat tilattua e-laskun omasta verkkopankistasi. Valitse laskuttajaksi MTK/ Mhy jäsenmaksut ja syötä viitenumero edellisestä laskusta. Sähköpostilasku Kirjaudu Oiva-jäsenrekisteriin osoitteessa mtk.fi. Sähköpostilaskun pystyy tilaamaan vaihtamalla omissa tiedoissa laskutustavaksi sähköpostin. Yrityksen verkkolasku Yrityksen verkkolaskun pystyt tilaamaan kirjautumalla Oiva-jäsenportaaliin osoitteessa mtk.fi ja vaihtamalla omissa tiedoissa laskutustavaksi yrityksen verkkolaskun. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä oman yhdistyksesi jäsenvastaavaan. Kaikkien toimihenkilöidemme yhteystiedot löydät osoitteesta Mhy.fi/yhteystiedot. Kysyttävää jäsenasioissa? Ota meihin yhteyttä: Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo puh: 015 357 4000 e-mail: etelasavo@mhy.fi Jäsenten käytössä on yhdistyksen omien jäsenetujen lisäksi MTK:n laajat jäsenedut. Kaikkiin jäsenetuihin pääsee tutustumaan osoitteessa mhy.fi/jasenedut.

13 JÄSENYYS MTK valtakunnalliset jäsenedut 2022 Mhy-jäsenenä saat alennuksia mm. henkilö- ja pakettiautoista, teollisuustuotteista, työkaluista, koneista ja huonekaluista. Jäsenedut ovat kokonaan yhteistyökumppanien rahoittamat. Jäsenen kannalta jäsenetujen käyttö säilyy ennallaan. Tuotteen myyjä tarkistaa henkilön mhy-jäsenyyden etua myöntäessään. Saat edut käyttöösi kun olet maksanut mhy-jäsenmaksusi. Jotkut edut saa käyttöönsä vain Y-tunnuksella. Tutustu etuihin osoitteessa mtkhankinnat.fi Myös toteutuneiden puukauppojen hintojen kehitystä voi seurata OmaMetsässä. Jäsenten käytössä on yhdistyksen omien jäsenetujen lisäksi MTK:n laajat jäsenedut. Kaikkiin jäsenetuihin pääsee tutustumaan osoitteessa Mhy.fi/jäsenedut. Metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n muodostaman Metsänomistajat-järjestön erottaa muista metsäpalveluiden tarjoajista edunvalvontatyö. Metsänomistajan puolta pidetään muun muassa tekemällä vaikuttajaviestintää ja tarjoamalla jäsenille ja toimihenkilöille erityisosaamista puukauppa-, luonnonhoito- ja kaavoitusasioissa. Työtä tehdään paikallisesti, maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Edunvalvontamaksun ansiosta metsänomistajan puolta voidaan pitää jatkossakin, kun metsäasioita käsitellään Suomessa ja EU:ssa. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa ja saat sen moninkertaisesti takaisin hyödyntämällä rahanarvoisia jäsenetuja. Liittymismaksua ei peritä. Aviopuolisoiden yhdessä ja erikseen omistamien tilojen kohdalla edunvalvontamaksu ja jäsenmaksu veloitetaan vain kerran, mikäli molempien tilat ovat saman y-tunnuksen alla. MTK:n jäsenmaksulla yhdistys saa käyttöönsä MTK:n edunvalvonta-, viestintä ja asiantuntijapalvelut, sekä esim. pääsee mukaan PEFC -ryhmäsertifiointiin. Jäsenmaksutuloilla MTK taas tuottaa nämä metsäedunvalvonnan palvelut. Lisäksi yhdistyksen jäsenet saavat käyttöönsä Metsänomistajat -jäsenkortin, joka oikeuttaa käyttämään MTK:n lukuisia jäsenetuja. Hyödynnä jäsenetusi! Oma metsäasiantuntija Puukauppapalvelut ja edunvalvonta Sertifiointi ja luonto Metsänhoito

14 YHTEISTYÖ —Aivan upeaa työtä, toteaa Mikael Beck metsäpalstansa ensiharvennuksen jäljestä Savonlinnan Ikoinniemellä. —Näin metsäalan ammattilaisena osaan arvostaa paikallista osaamista. Paikallinen osaaminen tarkoittaa tässä tapauksessa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savoa ja metsäasiantuntija Vesa Laukkasta, joka suunnitteli ja toteutti onnistuneen harvennushakkuun. Erityisesti Mikael Beckiä miellyttää se, että harvennushakkuussa huomioitiin Beckin toiveet monipuolisesta puulajistosta ja aliskasvoksen säästämisestä mahdollisuuksien mukaan. —Tähän kasvaa nyt upea sekametsä. Minulle on tärkeää sekä luonnon että talouden huomioiminen metsässä, Beck toteaa tyytyväisenä. Mikael Beck omistaa vapaa-ajan asunnon ja metsäpalstan Savonlinnassa, mutta asuu suurimman osan ajasta pääkaupunkiseudulla. Metsäyrittäjyys on siis ns. etämetsänomistusta. Vaikka metsätyöt ovatkin tuttuja, on muutaman tunnin ajomatkan päästä vaikea hoitaa metsänomistuksen käytännön rutiineja. —Etämetsänhoito ei oikein tahdo onnistua, Beck naurahtaa ja jatkaa, että onneksi apua löytyy läheltä metsätilaa. —Olen ollut erittäin tyytyväinen metsänhoitoyhdistyksen palveluihin. Mikael Beckin päivätyö liittyy sekin läheisesti käytännön metsätalouteen, tosin perinteisestä perhemetsätaloudesta poiketen. Beck työskentele institutionaalisten sijoittajien metsäomaisuutta hoitavan Conifer Consulting Oy:n toimitusjohtajana. Conifer Consultingin asiakkaina on eläkerahastoja, säätiöitä ja muita institutionaalisia sijoittajia, jotka hakevat ammattimaista hoitoa metsäomaisuudelleen. —Hallinnoimme n. 100 000 hehtaaria metsää. Tilat sijaitsevat eri puolella Suomea, Beck sanoo. Pitkäaikaisesti metsäomaisuuteen sijoittavat tahot hakevat tietenkin kestävää tuottoa metsistään, ja Conifer Consulting tarjoaa asiakkailleen laajan paletin erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä. Tuoton kannalta olennaista on hoitotöiden ja hakkuiden oikea-aikaisuus. Metsänhoidossa tavoitellaan monipuolista ja puulajistoltaan vaihtelevaa metsää, joka on kestävä erilaisia metsätuhoja vastaan. Luontaista taimiainesta hyödynnetään aina, kun se suinkin on mahdollista. —Meillä on kaikki hakkuutavat käytössä ja jatkuvaa kasvatustakin käytetään siellä, missä se on järkevää. Näkemyksemme metsänhoidossa ei ole joko-tai vaan pikemminkin sekäPaikalliselle metsäasiantuntijalle on tilausta Teksti: Matti Turtiainen | toimittaja | kuvat: Mhy Etelä-Savo Yksityismetsänomistajien ohella myös institutionaaliset metsäsijoittajat tarvitsevat apua metsänhoidossa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on kumppanina Conifer Consulting Oy:n hallinnoimissa metsissä. Näin metsäalan ammattilaisena osaan arvostaa paikallista osaamista. Olen ollut erittäin tyytyväinen metsänhoitoyhdistyksen palveluihin.

15 Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin * Parasta palvelua asiakastyytyväisyystutkimus 12/2021 • Meillä sinua palvelee sama asiantuntija kaikissa pankkiasioissasi • Voit soittaa suoraan omalle asiantuntijallesi, tavata häntä pankissa paikan päällä tai digitaalisissa kanavissa - sieltä missä ikinä oletkin • Päätökset teemme paikallisesti, jotta asiointisi meillä on nopeaa, sujuvaa ja henkilökohtaista Palvelemme konttoreissamme ma-pe 9.30-16.30. Meillä saat myös kassapalvelua joka arkipäivä. Varaa sinulle sopiva palveluaika konttorillemme p. 020 764 0600 tai osoitteessa omasp.fi. 4,7/5* Tyytyväisyys omaan asian- tuntijaan omasp.fi Puhelun hinta 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min. Mikael Beckin ja metsäasiantuntija Vesa Laukkasen yhteistyö toimii ja näkemykset kohtaavat metsänhoidossa. että, Beck sanoo viitaten viimeaikojen varsin polarisoituneeseen keskusteluun metsän hakkuutavoista. Conifer Consulting hallinnoi useita metsätiloja myös Etelä-Savossa ja yhteistyö metsänhoitoyhdistyksen kanssa syntyi n. vuosi sitten. Yhtiö ei itse tee käytännön metsänhoitotöitä tai hakkuita hallinnoimillaan metsätiloilla, vaan käyttää paikallisia asiantuntijoita apuna. Metsänhoitoa pyritään tarkastelemaan jopa metsäkuvioiden tasolla ja kunkin kuvion erityispiirteet huomioiden. Kun tavoitteena on kuvioittaisten riistatiheiköiden tai isompien jättöpuuryhmien muodostaminen, on selvää, että metsässä tarvitaan tällöin paikallista näkemystä ja osaamista. —Metsänhoitoyhdistykset ja paikalliset metsätalousyrittäjät ovat meille tärkeitä kumppaneita. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo tekee meille metsänhoitotöitä ja hoitaa myös puukauppoja, Beck sanoo. Yhteistyö lisääntynee jatkossa, sillä Conifer Consultingin asiakkaat hankkivat koko ajan myös lisää metsämaata. —Toimimme Etelä-Savon alueella lisääntyvässä määrin, Beck toteaa. YHTEISTYÖ

16 PALVELUT Vuoden viimeisinä päivinä pakkanen paukkuu vanhan ajan talvien tavoin, mutta metsänhoitoyhdistyksen Kangasniemen toimistolla riittää lämmintä. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon operaatiopäällikkö Mervi Seppänen ja metsäasiantuntija Henri Häkkinen siemailevat kahvia ja suunnittelevat tulevan vuoden korjuutoimintaa vuodenvaihteen rauhallisina välipäivinä. Mervi Seppänen aloitti viime marraskuussa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon operaatiopäällikkönä ja yhdistyksen toiminta alkaa olla jo tuttua. ”Vastuisiini kuluu yrittäjäresurssien varmistaminen metsuritöistä aina hakkuisiin ja kuljetuksiin. Lisäksi toimin operaatiotiimissä esimiehenä”, Seppänen kertoo. Aiempaa kokemusta hänellä on metsäasiantuntijan ja operaatioesimiehen tehtävistä Metsä Groupin Viitasaaren piirillä, jossa vierähti kymmenen vuotta. Operaatiopäällikön tehtävä on aivan uusi Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa. ”Kiinnostuin tästä mahdollisuudesta ja uskon, että pystyn osaltani vähän ravistelemaan vanhoja näkemyksiä. Kun toimintatapoja aletaan uudistaa, on se aina mielenkiintoista.” Mervi Seppänen on Kangasniemeltä kotoisin ja sekin kannusti hakeutumaan takaisin Etelä-Savoon. ”Kyllä tässä ympyrä tavallaan sulkeutuu, kun palasin kotimaisemiin”, hän nauraa. Korjuupalvelu tuo mahdollisuuksia puukauppaan Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa korjuupalvelu on ollut keskeinen osa palveluvalikoimaa. Erityisesti harvennushakkuilla yhdistyksen korjuupalvelu on pystynyt tuomaan metsänomistajalle konkreettista rahallista hyötyä. Kangasniemen ja Pieksämäen alueilla yhdistyksen korjuupalvelu ei toistaiseksi ole ollut kovin isossa osassa, mutta valtakirjakauppojen osuus on ollut sitäkin suurempi. Vuodenvaihteessa tapahtuneen yhdistysten fuusion jälkeen myös uuden alueen metsänomistajille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää muualla toimivaksi koettua palvelua. Kangasniemen toimistolla viime keväästä saakka vakituisena metsäasiantuntijana työskennellyt Henri Häkkinen uskoo, että korjuupalvelu löytää paikkansa myös Kangasniemen ja Pieksämäen metsänomistajien keskuudessa. ”Uskoisin, että pärjäämme tällä palvelulla paitsi hyvän katkonnan vuoksi, mutta myös siksi, että tuomme metsänomistajille tarpeellisen vaihtoehdon puukauppaan”, hän sanoo. ”Myös energiapuun rooli tulee kasvamaan, vaikka se on jo aiemminkin ollut meillä aika isossa osassa. Tämäkin tuo metsänomistajille lisää tuloja ja vaihtoehtoja metsien kasvukunnon ja arvon kasvattamiseksi.” Metsänhoitoyhdistys on toimittanut energiapuuta muun muassa Kangasniemen kirkonkylän lämpölaitokselle. Kangasniemen ja Pieksämäen sijainti antaa jatkossa hyvät toimitusmahdollisuudet niin aines- kuin energiapuullekin. Urakoitsijoille tarvetta Häkkinen sanoo, että Kangasniemellä ja Pieksämäellä on jatkossa tarvetta koneyrittäjille, jotka pystyvät korjaamaan niin harvennus- kuin energiapuunkin tehokkaasti. ”Se on sitten minun tehtäväni rakentaa se puoli kuntoon”, Mervi Seppänen naurahtaa. ”Keskusteluja on jo käyty ja yrittäjäsopimuksen suhteen näyttää hyvältä. Palvelun markkinoinnissa metsänomistajien suuntaan puolestaan metsäasiantuntijat ovat keskeisessä roolissa, sillä heillähän on paras tieto mahdollisista korjuukohteista.” Seppänen muistuttaa, että korjuupalvelu on yksi palvelu muiden joukossa ja kun metsänomistajalle halutaan tarjota kaikki metsäiset palvelut, on selvää, että myös korjuupalvelun on toimittava. Hän näkeekin Kangasniemen ja Pieksämäen alueilla hyvin potentiaalia palveluille. ”Korjuupalvelu tuodaan vahvemmin osaksi palveluvalikoimaa tännekin, samalla tavalla kuin mitä se on ollut muuallakin Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon alueella. MetsänUutta virtaa korjuupalveluun Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo vahvistaa korjuupalveluaan, kun uusi operaatiopäällikkö Mervi Seppänen aloitti työnsä marraskuussa. Korjuupalvelu laajenee yhdistysfuusion myötä myös Pieksämäen ja Kangasniemen alueille. Teksti ja kuvat: Matti Turtiainen | toimittaja Mervi Seppänen ja Henri Häkkinen uskovat, että metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu löytää paikkansa Kangasniemen ja Pieksämäen alueillakin.

17 PALVELUT Henri Häkkinen on vajaan vuoden kokemuksella jo tuttu näky Kangasniemen alueella. Mervi Seppänen aloitti operaatiopäällikön tehtävässä viime marraskuussa. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä oman alueesi metsäasiantuntija on aina apuna. Metsäkäynnillä asiantuntijan kanssa saat tietoa metsäsi tilasta ja voit kertoa omista metsätaloudellisista tavoitteistasi. Kaikissa tavoitteissa tukenasi OMA METSÄASIANTUNTIJA Soita omalle metsäasiantuntijallesi, sovi metsäkäynnistä! Oman metsäasiantuntijan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.mhy.fi/etela-savo/ yhteystiedot. Myös palvelunumeromme 015 357 4000 palvelee metsäasioissa. omistajilla on varmasti tarvetta myös energiapuun korjuupalvelulle”, hän toteaa. Hyvää korjuujälkeä painotetaan Henri Häkkinen sanoo, että kun puukauppa tulee metsänomistajalle ajankohtaiseksi, voidaan sen yhteydessä katsoa, onko yhdistyksen korjuupalvelu kilpailukykyinen vaihtoehto. ”Kaikilta ostajilta otetaan tarjoukset ja yhdistyksen korjuupalvelu otetaan mukaan yhtenä vaihtoehtona”, Häkkinen kertoo. ”Metsänomistajan kannalta paras vaihtoehto kuitenkin valitaan aina.” Hänen mukaansa metsänomistajan kannalta keskeistä on myös korjuukaluston koko. ”Oma fiilikseni on, että korjuille tarvitaan paremmin harvennuksille soveltuvaa kalustoa”, hän pohtii. Mervi Seppänen muistuttaa, että yhdistyksen korjuupalvelulla on omat vahvuutensa puukaupassa. ”Korjuupalvelussa vastaamme koko korjuutapahtumasta, jolloin laadukas puunkorjuu ja hakkuujälki ovat omissa käsissämme. Tärkeää on, että metsään jäävä puusto on arvokkaampi kuin mitä se oli ennen hakkuuta”, Seppänen painottaa.

18 YHTEISTYÖ Tekopökkelö, säästöpuu ja riistatiheikkö tulivat viime vuoden aikana suomalaisille tutuiksi televisiosta, radiokanavilta, katukuvasta, verkosta ja sosiaalisesta mediasta. Luonnonhoidon käytännön teot nostettiin esiin kertomaan siitä tärkeästä työstä, jota talousmetsissä tehdään osana jokapäiväistä metsänhoitoa. ”Suuri yleisö koki aiheet tärkeiksi ja kampanjaa pidetiin hyvin informatiivisena ja selkeänä. Selvästi yli 60 prosenttia vastaajista suhtautui kampanjan ansiosta aiempaa myönteisemmin metsien käyttöön”, Metsien Suomen projektipäällikkö Kaarina Aro kertoo kampanjan seurantatutkimuksen tuloksista. Likimain kaikki vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat. Yli 80 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä kampanjasta ja yli 65 prosenttia piti sitä sympaattisena. Sanoma Oy:n omilta kanaviltaan tekemän tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaat olivat tietoisimpia Metsien Suomi -viestintähankkeesta. Nuoret aikuiset olivat myös innokkaimpia etsimään lisää tietoa: heistä runsas kolmannes oli vieraillut Metsien Suomen verkkosivuilla. Koko metsäalan yhteistä ääntä tarvitaan Metsien Suomi -hankkeen taustalla on suuri joukko metsäalan organisaatioita. Yhteisen hankkeen avulla metsäkeskusteluun halutaan tuoda metsäalan oma, monipuolinen metsien käytön näkökulma. ”Metsäelinkeinon hyväksyttävyys tarvitsee tuekseen säännöllistä viesMetsäsäätiötekoja: Metsien Suomi sai suomalaiset suhtautumaan myönteisemmin metsien käyttöön Anna Kauppi | johtava asiantuntija | Suomen Metsäyhdistys Metsäalan yhteinen viestintähanke tavoitti jälleen suuren osan suomalaisista ja kevään kampanjan teema talousmetsien luonnonhoidosta koettiin tärkeäksi. Metsien Suomen televisiomainoksessa yhdysvaltalainen tutkiva journalisti raportoi työnantajalleen edistyksellisen luonnonhoidon käytännön teoista. Mainosta katsottiin YouTubessa parissa viikossa yli 80 000 kertaa. Eetu Punkka

19 Portugali on mielenkiintoinen metsämaa. Sen luontoa sekä ihmisiä on muokannut syrjäinen sijainti suuren Atlantin valtameren äärellä. Maa on maailman suurin korkintuottaja, muut merkittävät puulajit ovat eukalyptus ja rannikkomänty Pinus pinaster. Portugalin metsistä 98% on yksityisessä omistuksessa, valtaosin yksittäisillä metsänomistajilla. Metsäpalot ovat maassa suuri ongelma. Pääsemme tutustumaan maan metsätalouteen ja vähän maatalouteenkin sekä metsänomistajiin, herkulliseen portugalilaiseen keittiöön ja paikallisruokiin, Porton hienon kaupungin nähtävyyksiin ja tietenkin portviiniin. Matkan lopussa tutustumme myös Lissaboniin. Asiantuntijaoppaana toimii kokenut Espanjan ja Portugalin kävijä, metsänhoitaja Jouko Lehtoviita. Mukana matkalla on myös mhy EteläSavon metsäammattilainen. Mhy Etelä-Savon metsä- ja luontomatka Portugaliin 19.-24.4.2022 www.kontiki.fi Matkan hintaan 1675 €/hlö/2hh sisältyy suora lento Helsinki–Lissabon–Helsinki lentoveroineen ja matkatavaroineen • majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen • ohjelman mukaiset kuljetukset • ohjelman mukaiset ateriat: 3 x lounas, 1 x illallinen ruokajuomineen. 1 x iltapala • mhy:n edustaja mukana matkalla matkanjohtajan roolissa • suomalainen metsäasiantuntija/opas/tulkki mukana koko matkan • palvelu- ja toimistomaksut * Lisämaksusta: kotimaan linja-autokuljetus Juvalta 5 -tietä pitkin Helsinki-Vantaalle Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours. Tutustu päiväkohtaiseen matkaohjelmaan www.kontiki.fi/matkat/metsamatka-portugaliin Lisätiedot ja varaukset myös puh. 09 466 300 ilman palvelumaksua. tintää metsien kestävästä käytöstä suoraan suurelle yleisölle”, toteaa hankkeen päärahoittajan, Suomen Metsäsäätiön, toimitusjohtaja Erno Järvinen. MTK:n metsäjohtajan Marko MäkiHakolan mukaan Metsien Suomen kaltainen viestintähanke auttaa parhaimmillaan yleisöä oivaltamaan, miten metsä on meillä kaikessa mukana ja mitä se meille merkitsee. Hän myös kannustaa metsäalan toimijoita laajasti mukaan viestintään. ”Vuosi 2021 ilmastokeskusteluineen on osoittanut, että oikean tiedon tarve on todella suuri. Ollaan ylpeitä metsien mahdollisuuksista – kun koko kenttä puhuu samaa kieltä, kuullaan se varmasti”, Mäki-Hakola sanoo. Metsien Suomi näkyy jatkossakin ja sen omilta metsiensuomi.fi-verkkosivuilta voi lukea uutisia ja faktoja metsistä ja niiden kestävästä hoidosta ja käytöstä – ja jakaa tietoa ja jatkaa keskustelua omissa kanavissaan ja kohtaamisissaan. ”Erityisen hienoa on ollut huomata, että Metsien Suomi tunnetaan. Sosiaalisessa mediassa tunniste #metsiensuomi ei enää viittaa vain itse hankkeeseen, vaan se liitetään yleisesti muuhunkin metsäkeskusteluun”, Aro sanoo. Metsien Suomen ansiosta yhä useampi suomalainen tietää, että luonnonhoito on tärkeä osa talousmetsissä tehtävää työtä. Metsien Suomi, Matti Immonen Suomen Metsäsäätiö kohdistaa vuosittain merkittävän osan puukauppojen yhteydessä kerätyistä lahjoitusvaroista metsäviestintään. Metsien Suomen päärahoittajana Metsäsäätiö on mahdollistanut suuruusluokaltaan mittavan metsäviestintäkampanjan valtakunnallisesti. Tutustu Metsäsäätiöön somessa tai osoitteessa: metsasaatio.fi. YHTEISTYÖ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=