Metsänomistajat 2 Suomi elää metsästä nyt ja jatkossa ja metsäsek- torin toimivuus on kansantalouden tukijalka. Me työllistämme ja luomme ostovoimaa maakuntiin sekä panostamalla puukauppaan pidämme kan- santalouden pyörät pyörimässä. Juuri nyt olemme ennen näkemättömän yhteis- kunnallisen tilanteen keskellä, emmekä tiedä kuinka pitkä tästä tulee. Poikkeusolot ja talouden epävarmuus näkyvät ensimmäisenä yrittäjien työl- lisyydessä. Me metsänhoitoyhdistykset olemme merkittävä alueellinen työllistäjä. Pyrimme nyt kaikin keinoin työllistämään urakoitsijoitamme ja metsäasiantuntijamme etsivät jatkuvasti uusia työmaita metsureille, maanmuokkaajille ja puun- korjuuketjuille. Metsäsektorin yritysten lomautusriskin hälven- täminen onnistuu parhaiten, kun metsissä pyörii puukauppa ja hoitotyöt mahdollisimman normaa- listi koronaviruksesta huolimatta. Metsässä työs- kennellään yksin eikä siellä koronavirus leviä. Metsänomistajilta toivomme aktiivista panostus- ta puukauppaan ja metsänhoitoon. 600 000 metsän- omistajaa voivat nyt omalta osaltaan tehdä paljon sen eteen, että yhteiskunnan pyörät pyörivät ja täs- tä poikkeustilanteesta noustaan mahdollisimman vähillä vaurioilla. Metsissä on satojentuhansien hehtaarien hoito- ja harvennusrästejä. Kemera- varojakin on hyvin käytettävissä. Puukauppatulot- kin tulevat monelle tarpeeseen, kun tulot käyvät muualta epävarmaksi. Metsäteollisuudelta toivomme reilua hinnoitte- lua ja yhteiskuntavastuullista toimintaa, niin että yhdessä kansakuntana selviämme näistä haasta- vista ajoista. Haluamme vedota, että nyt mahdollisimmanmoni metsänomistaja lähestyisi oman metsänhoitoyhdis- tyksenmetsäasiantuntijaa puhelimitse tai sähköpos- tilla ( etunimi.sukunimi@mhy.fi) , jotta metsureille ja koneyrittäjille olisi tulevana kasvukautena töitä ja jotta tarpeettomilta lomautuksilta vältyttäisiin. Mhy Etelä-Savon palvelunumero 015 357 4000 palvelee arkisin klo 8-16 ja sähköpostitse meidät tavoittaa osoitteesta etelasavo@mhy.fi Kulunut talvi on ollut säiden suhteen erikoinen. Kunnon pakkasia tai lunta ei Etelä-Savon korkeuk- silla ole saatu. Puunkorjuun kannalta keliolosuhteet ovat olleet todella haastavat. Roudaton lumeton maa on kestänyt huonosti koneiden painon ja normaaleja talvikorjuuleimikoita ei ole saatu kunnolla hakattua. On jouduttu etsimään kovan maan kohteita, joita normaalisti hakataan kesällä. Näin on edes jotenkin koneet saatu työllistettyä. Vuoden vaihteessa Kiinasta kantautuneet tiedot jostain ihmeellisestä viruksesta tuntuivat kovin eri- koisilta ja kaukaiselta. Nyt tämä korona-virusepide- mia on levinnyt pandemiaksi ja koko maailma on sekaisin. Rajoja suljetaan ja ihmisten liikkumista ja kokoontumista rajoitetaan. Talouden epävarmuuden takia monet terveetkin yritykset ovat vaikeuksissa ja pörssikurssit ovat sukeltaneet rajusti. Metsän merkitys on Etelä-Savon maakunnalle muuta Suomea suurempi. Metsätalouden osuus maakuntamme bruttokansantuotteesta on yli 10%, se on reilusti valtakunnan tasoa enemmän. Metsä- sektori työllistää noin 11% Etelä-Savon työvoimasta, joka sekin on muuta Suomea merkittävämpi luku. Jos työt metsässä vähenevät tai loppuvat nyt, kos- kettaa se maakuntaamme siis rajummin kuin muuta Suomea. Yrityksissä on jouduttu miettimään lomautuksia, jos työmaat loppuvat. Metsänhoitoyhdistykset ovat myös isoja paikallisia työllistäjiä. MHY Etelä-Savo työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita yhteensä yli 200 henkilötyövuoden verran. Nyt täs- sä poikkeuksellisessa tilanteessa olisi tärkeää pitää rattaan pyörät pyörimässä siellä missä se suinkin on mahdollista. Metsässä meillä riittää työtä niin har- vennuksilla kuin hoitotöissä ja työympäristö ei altista koronatartunnalle, varsinkin kun yleensä siellä työs- kennellään yksin. Huolehditaanme metsänomistajat omalta osaltam- me siitä, että alueemme selviäisi tästä poikkeuksel- lisesta kriisistä mahdollisimman pienin vaurioin. Ei ole mitään syytä lykätä normaaleja metsään liittyviä töitä nyt. Kun liikkumista yleisillä paikoilla pitää välttää, suunnataan askeleet metsään ja selvitetään harvennus-, hakkuu- ja hoitotyötarpeet ja laitetaan toimeksi. Kun aikaa vietetään entistä enemmän koto- salla, voi tutkia metsätaloussuunnitelmasta kohteita ja soittaa omalle Mhy:n metsäasiantuntijalle ja sopia maastokäynnistä. Kesäleimikot kiinnostavat aina ostajia, siispä niitä on hyvä tehdä vaikka varastoon. Viimeisen metsien inventoinnin (VMI12) perusteella hoitoa kaipaavista taimikoistakaan ei ole puutetta. Moni asia selviää nykyisin puhelimen tai sähköpostin välityksellä ilman kasvokkain tapahtuvaa kontaktia. Näin toimimme myös vastuullisesti ilman riskiä levittää ikävää virusta. Parempina aikoinakin on puhuttu metsän terveys- vaikutuksista, niinmielen ruumiin kuin taloudenkin. Nyt näinä vaikeampina hetkinä tämä vain korostuu. Tästäkin selvitään varmasti yhdessä ja yhteistyöllä. Ei anneta koronan lannistaa, hoidetaanmetsät viruk- sista välittämättä. Pidetään pyörät pyörimässä! PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO JOHTAJAN KATSAUS PÄÄTOIMITTAJA: Petri Pajunen p. 040 776 6212 TOIMITUSKUNTA: Maarit Jordan-Valtonen p. 044 555 0482 SIVUNVALMISTUS: Salon Seudun Sanomat Oy PAINOPAIKKA: Salon Lehtitehdas 2020 Painosmäärä 10 000 kpl OSOITTEENMUUTOKSET: p. 015 357 4000 tai etelasavo@mhy.fi KANSIKUVA: Ilpo Aalto Metsänomistajat ETELÄ-SAVO Metsänomistajat M TSÄ-SAVO Jäsenlehti 2/2020 85321-2010-AE-FIN-FINAS PEFC-sertifioitu Tähän tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista www.pefc.fi JUHA-PEKKA HANNIKAINEN PUHEENJOHTAJA MHY ETELÄ-SAVO PETRI PAJUNEN JOHTAJA MHY ETELÄ-SAVO Elämme erikoista aikaa Pidetään työt metsissä käynnissä - Oman metsäasiantuntijan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.mhy.fi/etela-savo/ yhteystiedot. Myös palvelunumeroomme 015 357 4000 palvelee metsäasioissa. Metsäkäynnille on nyt erinomaiset olosuhteet. Soita omalle metsäasiantuntijallesi ja sovi metsäkäynnistä! Metsänomistajat ETELÄ-SAVO M ts i t j M TSÄ-SAVO Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo Väätäisentie 5 51900 JUVA p. 015 357 4000 etelasavo@mhy.fi • www.mhy.fi/etelasavo www.facebook.com/metsanhoitoyhdistysetelasavo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=