METSÄNOMISTAJAT

2 PUUKAUPPA Jari Yli-Talonen | johtaja | Mhy Päijät-Häme Puukaupassa on nyt myyjän markkinat! Puukauppavuosi 2021 Päijät-Hämeen alueella muodostui yhdeksi kaikkien aikojen vilkkaimmista. Ja vuosi 2022 jatkaa siitä mihin viime vuonna jäätiin. Keskihintataso oli vuonna 2021 lähes kaikissa hakkuutavoissa ennätyksiä rikkova. Hintataso on jatkanut alkuvuoden nousua, vaikka myynnissä on ollut vähän kohteita ja niistäkin pääosa talvileimikoita. Puulla oli koko viime vuoden poikkeuksellisen hyvä kysyntä, joka näkyi lähes koko vuoden ajan keskihintatason nousuna. Nyt tilanne on odottava ja käynnissä on myyjän markkinat. Poikkeuksellinen alkuvuosi ja maailman meno on vienyt puukaupan odottavalle tasolla, ollaan jopa alitarjonnan puolelle nyt siirrytty. Nyt maltti on valttia. Kilpailutus on lisääntynyt ja mhy:n kautta kulkevien puukaupan toimeksiantojen prosenttiosuus on voimakkaasti kasvava. Korjuupalvelu jatkui erittäin vilkkaana. Puunkorjuupalvelu kohdistettiin viime vuonnakin pääosin nuorten metsien hoitoon ja ensiharvennus- sekä harvennusrästien purkamiseen. Erikoispuutoimitustenmäärä onmyös ollut selkeässä kasvussa. Vuoden aikana tienvarteen toimitettu kokonaismäärä oli n.230 000 k-m3. Mhy:n energiapuutoimitusten ja energian hinnan nousun avulla metsänomistajat saavat vihdoinkin tämän vuoden huhtikuusta alkaen kaikkien laskutettujen kulujen jälkeen kokopuustaankin plusmerkkisen tilityksen kalleimmissakin korjuukohteissa. Myös energiapuun tarve on nyt voimakkaassa nousussa, ja tämä on saman tien näkynyt myös energiapuun hinnoissa. Puukaupan toimeksiannot Vuonna 2021 puukaupantoimeksiantojen osuus yhdistyksen tekemistä puunmyyntisuunnitelmista nousi yli 70 prosenttiin kokonaismäärän ollessa ennätyksiä hipova. Vuosien kuluessa on tehty runsaasti hintavertailuja, ja valtakirjakauppojen toteutuneet keskihinnat ovat välillä olleet jopa hämmentävän paljon korkeampia kuin mitä ovat olleet ilman kilpailutusta puunsa myyvien metsänomistajien saamat tarjoukset. Yksittäisissäkin kaupoissa kyseessä on jopa tuhansien eurojen erot. Metsänomistajat tukeutuvat yhä enemmän metsänhoitoyhdistyksen puukaupalliseen osaamiseen ja erityisen suuri rooli kilpailutuksen lisäksi on katkonta-aineiston hyödyntämisellä parhaan tarjouksen etsimisessä. Tarjousten ja puutavaralajien laatujen erilaisuus ja esim. runkohintatarjousten vertailu perinteisiin tarjouksiin verratessa ovat nostaneet voimakkaasti valtakirjakaupan suosiota. Nyt kun puun tarve on noussut ja puukauppaa käydään kovan kilpailemisen kautta, tämä näkyy suoraan valtakirjakaupan voimakkaana nousuna. Puukaupan muutos on nyt nopea ja tämän vuoden näkymät ovat poikkeukselliset. Erityishuomio tulee nyt kiinnittää kaiken kuitupuun kilpailuttamiseen, kysyntä sekä maksukyky kun on niin kotimaassa kuin naapurimaissakin ponnahtanut ennätystasolle. Kilpailuttaminen toteutetaan nyt sähköisesti kuutio.fi portaalin kautta. Tämä on tuonut mhy:n puukauppapalveluiden käyttäjiksi myös aikaisemmin aktiivisesti itse metsäkaupat hoitaneita metsänomistajia. Puukaupan kilpailuttaminen kun käy erityisen kätevästi ja edullisesti sähköisen portaalin kautta myös itse puukaupan loppuun hoitavan metsänomistajan leimikoiden osalta. Puukaupallinen tiedottaminen Puukaupallinen tiedottaminen on hoidettu suunnitelmallisesti kuukausittain kaikkia eri kanavia hyödyntäen lehdistöstä aina Facebookiin saakka. Metsänomistajalle on erittäin tärkeässä roolissa ajantasainen, alueellinen hintatietous hakkuutavoittain. Tietoa löytyy Päijät-Hämeen osalta mm. mhy:n nettisivuilta, sähköisissä jäsentiedotteissa ja uutiskirjeissä. Paras paikallinen tietous puukaupasta löytyy kuitenkin aina paikalliselta metsäasiantuntijaltamme! Puukaupallisen edunvalvontamme perusteemana on, että valtakirjakaupan avulla metsänomistajat varmistavat että leimikot kilpailutetaan kaikkien puunostajien kesken sekä vertaillaan aina leimikkokohtaisesti myös tukinkatkonnan sekä erikoispuiden vaikutukset lopulliseen kokonaishintaan. Myös runkohinnan tulo mukaan kauppatapoihin on siis selvästi lisännyt vertailujen tarvetta. Olemme näin poikkeusaikana erityisen aktiivisesti mukana ja metsänomistajien apuna puukaupallisessa edunvalvonnassa. Puukauppavuodesta 2022 näyttäisi olevan tulossa erittäin poikkeuksellinen. Puukauppaterveisin: Jari Yli-Talonen johtaja

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=