Previous Page  14 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 16 Next Page
Page Background

14

Metsän

omistajat • Savotta

Lannoituksella lisää tuottoa

Kasvatuslannoitus helikopterilla

pystykaupan tai korjuupalveluleimikon

hakkuun jälkeen, sopii talvikorjuukel-

poisille kuusikoille ja männiköille

Hinnat alkaen 360 €/ha

Kasvatuslannoitus maalevityksenä

pystykaupan tai korjuupalveluleimikon

hakkuun jälkeen, sopii kesäkorjuukelpoisille

männiköille.

Hinnat alkaen 290 €/ha

Kysy tarjous omalta metsäasiantuntijaltasi

huhtikuun puoleen väliin mennessä. Näin

varmistat metsällesi lannoituksen

ensi kesän yhteishankkeissa.

Terveyslannoituksen hankkeet kannattaa

suunnitella jo 1.4. mennessä muuttuvan ke-

meran takia. Terveyslannoitteena meillä on

tarjota tutut Ecolanin PK3000-, T-4000- tuh-

kalannoitteet ja B-300 boorituhka. Lisäksi

Yaran Metsän NP-lannoite ja nestemäinen

boori Bortrac ovat kemera-kelpoisia.

metsänhoitoyhdistys

SAVOTTA

KIURUVESI, Jälsineva 7:16 ja 4:11 22,68 ha

Kaksi metsätilaa, jotka sijaitsevat Konnunsuon

turvetuotantoalueiden läheisyydessä Kiuruveden

pohjoisosalla. Uudistuskypsiä metsiä tiloilla on

kaikkiaan 7,3 ha, joten hakkuumahdollisuuksia siis

on. Metsästystä harrastaville henkilölle kiinteistöt

soveltuvat hyvin. Tutustu tiloihin ja tee tarjous.

Hintapyyntö 39.000 €/tarjous. Tarjoukset 7.3. men-

nessä.

KIURUVESI, Kultala 20:267 16,94 ha

Pieni metsäpalsta, joka sijaitsee Kiuruveden kau-

pungin kupeessa. Hakkuumahdollisuuksia ei tällä

hetkellä tilalla ole. Tieyhteydet ovat hyvät. Kuviolla

16 on mullan ottoalue. Laskennallinen multamäärä

on noin 580 m

3

ktr, 730 m

3

itr ja, joka vastaa noin

750 tn. Arvio on tehty Kiuruveden kaupungin

teknisen viraston tekemien mittaustulosten perus-

teella. Tila sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa.

Tutustu ja tarjoa 7.3 mennessä.

Hintapyyntö 40.000 €/ tarjous.

KIURUVESI, Rantalehto 26:55 20,16 ha

Tila on suhteellisen hyväpuustoinen. Varttuneita

kasvatusmetsiä on 8,7 ha ja uudistuskypsiä metsiä

5 ha. Hakkuumahdollisuudet (järkevät) sijoittuvat

8-10 vuoden päähän ja ovat noin 1500-2000 m

3

.

Tilalle johtavat tieyhteydet ovat kunnossa. Metsän-

hoitotöitä (taimikonhoito) on noin 3 ha ja kun-

nostusojitusta lähinnä kuviolla 1. Käy katsomassa

ja tarjoa! Hintapyyntö 70.000 €/tarjous. Tarjoukset

7.3. mennessä.

KIURUVESI, Heponotko 263-410-13-42 ja Kuistila

263-410-13-74 29,03 ha

Tilojen kehitysluokkia ovat: T2-taimikot 2,9 ha,

nuoret kasvatusmetsät 3,7 ha, varttuneet kasvatus-

metsät 7,2 ha, uudistuskypsät metsät 0,8 ha ja kitu-

ja joutomaata 14,5 ha. Tiloille johtavat tieyhteydet

ovat kunnossa. Tilat ovat hyviä metsästysmaita

henkilöille, jotka harrastavat metsästystä. Hintapy-

yntö 40.000 €/tarjous. Tutustu tiloihin ja tarjoa

viimeistään 7.3.

KIURUVESI; Vasarinkoski 29:20 ma n. 10,8 ha

Myynninkohteena oleva määräala on hyväpuus-

toinen. Tilan kehitysluokkia ovat: nuoret kasvatus-

metsät 5 ha, varttuneet kasvatusmetsät 5,2 ha ja

tie- ja sähkölinjoja noin 0,6 ha. Hintapyyntö

40.000 €/tarjous. Tarjoa viimeistään 18.3.

KIURUVESI, Korpela 263-414-2-9 ma n.16,2 ha

Määräala on suhteellisen hyväpuustoinen, jossa

puuston kehitysluokkia ovat: T1 taimikot 1,0 ha,

Nuoret kasvatusmetsät 2,6 ha, Varttuneet kasvatus-

metsät 5,4 ha ja Uudistuskypsät metsät 7,2 ha.

Hakkuumahdollisuuksia on 2016-2023 välisenä ai-

kana noin 1400 m

3

. Tilalle johtavat tieyhteydet ovat

kunnossa. Metsänhoitotöitä (taimikonhoito) on 4-5

vuoden päästä noin 1 ha. Hintapyyntö 62.000 €/

tarjous. Tarjoa viimeistään 18.3.

KIURUVESI, Päivärinne 263-414-13-6 ja Raja-aho

263-414-12-33 n. 29,0 ha

Metsäpalstat ovat hyväpuustoisia. Uudistuskypsiä

metsiä on 7,3 ha, joten hakkaamaan pääse vaikka

heti. Tiloille johtavat tieyhteydet ovat kunnossa.

Hintapyyntö metsäpalstojen osalta on 87 000 eu-

roa. Palstat voidaan myydä yhtenä kokonaisuutena

tai yksittäisinä palstoina. Maatalousmaita on 7,4

ha ja niiden metsällisiä reunakuvioita 1,3 ha sekä

omakotitalo noin 0,5 ha:n tontilla, jotka rajataan

pois. Tarjoa viimeistään 7.3.

KIURUVESI, Sikakangas 263-410-31-00 48,91 ha

Tilan kehitysluokkia ovat: T1 taimikot 2,0 ha, T2

taimikot 6,1 ha, nuoret kasvatusmetsät 2,8 ha ja

varttuneet kasvatusmetsät 11,9 ha. Tilalla on noin

0,9 ha sähkö- ja vesilinjaa. Hakkuumahdollisuuksia

2016-2026 välisenä aikana on noin 800 m

3

. Tilalle

johtavat tieyhteydet ovat kunnossa. Metsänhoi-

totöitä on (taimikonhoito ja nuoren metsän kun-

nostus) noin 9,2 ha 5-10 vuoden aikana. Hintapy-

yntö 58.000 €/tarjous. Tarjoa viimeistään 18.3.

KIURUVESI, Akonrinne 263-411-29-20, Syrjälä

263-411-29-18 ja Ranta-Syrjälä 263-411-29-19

Akonrinteen tila on runsaspuustoinen, jossa

varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien

metsien osuus on 70 % pinta-alasta. Hakkaamaan

pääsee vaikka heti. Tilalle johtavat tieyhteydet

ovat kunnossa. Akonrinteen tilasta voi tarjota

erikseenkin, jolloin hintapyyntö on 95.000 euroa.

Syrjälä ja Ranta-Syrjälä soveltuvat hyvin vapaa-

ajanviettopaikaksi. Syrjälän tilalla (osoite Mur-

rontie 290, 74680 MYLLYNIEMI) on vuonna 1955

rakennettu talo. Talon pinta-ala on 71 m

2

ja siinä on

kolme huonetta ja keittiö. Talossa on sähköt ja vesi

omasta kaivosta. Lisäksi tilalla on vanha hirsisauna

ja purkukuntoinen navetta. Ranta-Syrjälä rajoittuu

Akonlampeen. Tilalla on osuus yhteisiin maa- ja

vesialueisiin. Hintapyyntö näistä kahdesta tilasta

erikseen tarjottuna on 21.000 euroa. Tutustu

kohteisiin ja tarjoa viimeistään 11.3.!

PIELAVESI, KESÄ-AHO 595-429-2-26 23,51 ha

Tila on hyväpuustoinen. Kehitysluokat: A0 0,7 ha,

nuoret kasvatusmetsät 3,1 ha ja varttuneet kas-

vatusmetsät 19,6 ha. Tieyhteydet ovat kunnossa.

Hintapyyntö 89.000 €/tarjous. Tarjoukset 18.3.

mennessä.

PIELAVESI, Keski- Ahola 595-429-7-18 14,1 ha

Kehitysluokat: T2 taimikot 8,1 ha, varttuneet

kasvatusmetsät 5,3 ha ja vajaatuottoiset metsät

0,9 ha. Tilalle johtavat tieyhteydet ovat kunnossa.

Hintapyyntö 37.000 €/tarjous. Tarjoukset 18.3.

mennessä.

KIURUVESI, Vonkkaanpohja 263-415-4-35 27,24

ha

Kehitysluokat: A0 4,4 ha, T2 1,8 ha, ylispuustoiset

taimikot 2,2 ha, nuoret kasvatusmetsät 3,2 ha ja

varttuneet kasvatusmetsät 6,3 ha. Maatalousmaata

tilalla on 9,8 ha. Tilalle johtavat tieyhteydet ovat

kunnossa. Hintapyyntö metsämailla on 47.000 €

ja maatalousmailla 64.000 €. Tarjota voi myös erik-

seen kummastakin. Tarjoukset 18.3. mennessä.

Lisätietoja osoitteessa

www.metsatilat.fi

ja

Jouni Peltonen 0400 371 106

Rauno Karppinen 044 721 3117

Esitiedot:

www.metsatilat.fi/jarvisuomi

Parasta asiantuntemusta mutta valtakunnalliset markkinat

Savilahdenkatu 5-7, 50100 Mikkeli •

etunimi.sukunimi@metsatilat.fi

Yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa

Nestemäinen boori palvelupakettina

Nyt on mahdollisuus saada pienempiin boorinlevityskohteisiin (al-

le 10 ha) nestemäisen bortracin levitys metsurityönä. Levitys tapah-

tuu moottoriruiskulla ja työhön on erikseen koulutettu siihen eri-

koistuneet metsurit. Näin työ on mahdollisimman tehokasta. Yli

10 hehtaarin kohteille kannattaa jo kysellä mahdollisuutta päästä

mukaan kesän helikopteri yhteishankkeisiin. Yli 2 ha kohteisiin saa

tukea 40 % kokonaiskustannuksista, kunhan muistaa tehdä hake-

mukset maaliskuun loppuun mennessä.

Pakettihinta 250

/ha + alv

sisältää levityksen, nestemäisen

boorin, matkat ja suunnittelun. Mikäli saat kohteelle kemera-tuen,

maksettavaa jää vain 150

/ha ja tämänkin saat vielä vähentää vero-

tuksessa! Pienenkin kohteen boorilannoitus kannattaa ilman tukia-

kin, sillä saat varmasti hyödyn takaisin parantuneena puuston kas-

vuna, ja tällöin koko summan saa vähentää verotuksessa.

Jos levität boorin itse, katso työohje kotisivultamme

mhy.fi/sa-

votta. Boorin ja ruiskun löydät

savotanpuoti.fi

Tutustu heti

www.savotanpuoti.fi

Kaikki tarvikkeet omatoimiseen

metsänhoitoon.

Savotan puoti

METSÄNOMISTAJAN VERKKOKAUPPA

Metsänomistajat

Metsänomistajat

TUOTTEET:

Rouherukkaset 25,50 €

Pinotavarasakset 44,90 €

Vipukirves 199,00 €

Kevään

halkosavotalle!