Previous Page  15 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 16 Next Page
Page Background

Metsän

omistajat • Savotta

15

SAVOTAN PUOTI

METSÄNOMISTAJAN

MAALISLAUANTAI 12.3.

klo 10–15 Lapinlahdella, Humpintie 16, Matin ja Liisan asemaa vastapäätä

“Kevyet koneet metsänhoidossa”

Tule poikkeamaan ja viihtymään muiden metsänomistajien kanssa.

TEE TAIMITILAUS!

Metsänomistajat

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.

Yhteistyössä:

KIURUVEDEN METSOLA OY

HT-TUOTE

ECOLAN

KONEKYMPPI

MOTOKUOPIO

YARA

MÖNKIJÄT

JA LAITTEET

METSÄTÖIHIN

HERNEROKKAA

TYÖNÄYTÖS

koeajomahdollisuus

Oman yhdistyksesi tuttu porukka on paikalla.

Kysy, kyseenalaista, keskustele!

TERVETULOA!

MAKKARANPAISTOA

LAPSILLE

PULKKAMÄKI

metsänhoitoyhdistys

SAVOTTA

LANNOITUS

REPPURUISKULLA

Koillis-Savossa Mhy Savotan

hankkeiden toteuttajana toimi-

va

Aki Kärkkäinen

kertoo, et-

tä suunnitelmat saarisavotasta

saivat alkunsa noin kaksi vuot-

ta sitten. Pääasiassa harven-

nushakkuista koostuvat neljän

maanomistajan leimikot pitä-

vät sisällään noin 2500 kuutiota

puuta.

”Jäätien jäädytys saatiin

käyntiin tammikuun kovan

pakkasjakson alussa heti lop-

piaisen jälkeen. Kolmen viikon

kuluttua teräsjäätä oli vaaditut

80 cm. Puut ajetaan mantereel-

le ajokoneella, sillä rekkaa var-

ten jäätä olisi pitänyt olla 30 cm

enemmän.”, Kärkkäinen sanoo.

Hakkuut käynnistyivät hel-

mikuun ensimmäisellä viikol-

la ja niiden arvioidaan kestävän

3-4 viikkoa.

SAARISAVOTTA KÄYNTIIN JUANKOSKEN SÄYNEISISSÄ

Nopeammin puuta

Metsänlannoituksella vauhditat laatupuun

kasvua. Pääset seuraavaan hakkuuseen

jopa kuusi vuotta aikaisemmin.

Enemmän puuta

Voit parhaimmillaan tuplata kasvun

ravinteiden vaikutusajaksi ja kasvattaa yli

20 kuutiota hehtaarilta lisää puuta.

Kuitupuusta tukkipuuta

Tahdotko isomman tilin seuraavassa puu­

kaupassa? Metsänlannoitus lisää erityisesti

järeytymistä tukeiksi eli kiihdyttää puuston

arvokasvua.

Tutustu verkossa

yara.fi/metsa

Ota yhteyttä

metsänhoitoyhdistykseesi

ja kerro tavoitteistasi!

Sinultakin saattaa

puuttua puuta

Metsänlannoituksella kasvatat puuta, joka jäisi

sinulta saamatta, jos et tekisi mitään. Voit saada

nykyisen metsäsi pian hakkuukypsästä puustosta

jopa satojen eurojen tulonlisäyksen hehtaarilta.

Liity Mhy Savotan

facebook

-yhteisöön

Klikkaa itsesi sivujen tykkää-

jäksi. Pysyt ajan tasalla siitä, mi-

tä Savotan alueella

tapahtuu ja mikä kiinnostaa

paikallisesti ja pistää keskuste-

lemaan.

facebook.com/MhySavotta

Ajankohtaista

metsäasiaa

nettisivuillamme

Mhy Savotan kotisivuilla mhy.

fi/savotta kerromme paikallises-

ti kiinnostavimmat metsäuuti-

set. Sieltä löydät myös yhteystie-

tomme ja palvelukuvauksemme

sekä runsaasti tietoa metsistä ja

metsänhoidosta.

mhy.fi/savotta

Liity sähköisen

uutiskirjeen

jakeluun

Uutiskirjeessä kerromme met-

sätapahtumista ja ajankohtai-

sista metsäasioista. Postitamme

uutiskirjeen suoraan sähköpos-

tiisi noin kerran kuukaudes-

sa. Löydät uutiskirjeen tilaus-

lomakkeen klikkaamalla auki

jonkun uutisen kotisivullamme

mhy.fi/savotta.

LUKIJAKYSYMYS

”Kevät on tulossa ja viimeistään toukokuussa alkaa kuusenkerkki-

en ”satokausi”. Voiko kerkkiä kerätä vapaasti mistä vaan?”

Vastaus

:

Kuusenkerkkien ja esimerkiksi käpyjen keräämiseen

tarvitaan aina maanomistajan lupa! Jokamiehenoikeuksiin EI kuu-

lu myöskään puiden vahingoittaminen, eikä sammalten, jäkälän,

maa-ainesten ja puun kerääminen. Myös lintujen pesinnän ja riis-

taeläinten häirintä, roskaaminen ja moottoriajoneuvolla ajaminen

maastossa ilman maanomistajan lupaa on kiellettyä.

MUISTA!

Kausiveroilmoitus arvonlisäveroista on annettava 29.2. mennessä.

Verohallinto ei enää postita lomaketta metsänomistajalle. Ilmoituk-

sen voi antaa sähköisesti Verotili-palvelun kautta. Toki ilmoituksen

voi edelleen lähettää myös postitse paperisena. Lomakkeen voi tu-

lostaa itselleen verohallinnon nettisivuilta.

Arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan on palautettava kau-

siveroilmoitus, vaikka vuodelta 2015 ei olisikaan arvonlisäverollista

tuloa tai menoa.